Informatie over de norm IEC 61439

In het jaar 2012 is er met de publicatie van de norm IEC 61439 -1:2012 een einde gekomen aan de herstructurering en herziening van de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. De vorige norm IEC 60439-1 wordt op 24.09.2014 vervangen door de IEC 61439-1:2012.
Voor alle installaties, die na die datum in gebruik genomen worden, moet het ontwerp en documentatie overeenkomstig de IEC 61439-1:2012 en zijn andere delen plaatsvinden. Het doel van deze norm is een harmonisatie van het merendeel van de bepalingen en eisen van algemene aard voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen te bereiken, uniforme eisen en testen voor schakel- en verdeelinrichtingen en om de noodzaak van het verwijzen naar andere normen te vermijden.
Alle eisen van de verschillende schakel- en verdeelinrichtingen werden in deze basisnorm samen met onderwerpen in de breedste zin van toepassing, bv. verwarming, isolatie-eigenschappen enz., samengevat.

Voor elke constructie van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen zijn in de toekomst twee hoofdnormen van toepassing :
❐ de basisnorm, waarnaar wordt verwezen als "deel 1" in de specifieke normen;
❐ de relevante delen 2 tot en met 7 van de schakel- en verdeelinrichtingen norm, die de bijzonderheden van de toepassing behandelt.

De nieuw gestructureerde IEC 61439 bestaat uit de volgende delen:

Nieuw IEC ...

Vervangt IEC ...

61439-1:

Algemene bepalingen

60439-1

61439-2:

Energie schakel- en verdeelinrichtingen

60439-1

61439-3:

Installatieverdeler

60439-3

61439-4:

Bouwkasten

60439-4

61439-5:

openbare kabelverdeelkasten

60439-5

61439-6:

Railsystemen

60439-2

61439-7:

Ontwerp - speciale toepassingen
jachthavens, campings, markten
en oplaadstations

60439-7Voorwaarden in deze norm, die vastgelegd zijn in een overeenkomst tussen de fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen en de gebruiker, worden hieronder samengevat: » Overzicht van de afstemming tussen fabrikant van de schakel- en verdeelinrichting en gebruiker. Dit overzicht vergemakkelijkt het verstrekken van informatie over basisvoorwaarden en extra gebruikers-specificaties.


Vervanging TSK en PTSK door ontwerp verificatie
De vorige aanduidingen van de type-geteste (TSK) en gedeeltelijk type-geteste laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (PTSK), alsmede de typegoedkeuring ter bevestiging van de naleving van de normspecificaties volgens IEC 60439 zijn niet langer van toepassing.
In hun plaats komt de ontwerp verificatie. In aanvulling op deze ontwerp verificatie moet een conformiteitsverklaring worden geleverd, dat een correcte constructie volgens de norm, de uitsluiting van materiaalfouten en de naleving van de elektrische veiligheidseisen garandeerd.

Definitie van „oorspronkelijke fabrikant“ en „fabrikant van de schakel- en verdeelinrichtingen“
Oorspronkelijke fabrikant

Organisatie/bedrijf, dat de oorspronkelijke constructie en de bijbehorende eisen volgens de norm uitgevoerd heeft.
Fabrikant schakel- en verdeelinrichtingen
Ondernemer, dat een apparaat voltooit en tot een functioneel geheel samenbouwd. Deze ondernemer is verantwoordelijk voor het testen en dus voor het product (conformiteitsbeoordeling).
Betekenis voor Mennekes producten:
Voor aansluitingsklare apparaten is Mennekes gelijktijdig oorspronkelijke fabrikant en ondernemer. De verantwoording en het leveren van conformiteitsverklaring liggen bij Mennekes. Voor incomplete apparaten kan door Mennekes geen conformiteitsverklaring worden overlegd. Hier wordt de „completerende“ ondernemer degene die de conformiteit moet verklaren. Het is noodzakelijk om informatie te verstrekken aan de gebruiker zodat het apparaat een laatste conformiteitsbeoordeling kan ondergaan.

Opwarming
De bovengrens van de omgevingstemperatuur bedraagt +40 °C.Waarbij de gemiddelde waarde van de omgevingstemperatuur gedurende 24 uur niet hoger dan +35 °C mag zijn.
Het bewijs van de opwarming kan worden aangetoond door verschillende methoden. Ten eerste, door onderzoek van de schakel- en verdeelinrichting of afleiden van een bekende referentie, evenals door beoordeling, bijv. volgens de relevante ontwerpregels.
Het maakt niet uit hoe gekozen de opwarming wordt berekend en daarmee de maximale stroombelasting van de combinatie wordtbepaald, de naleving van de desbetreffende temperatuurgrenzen moet worden gewaarborgd.
De schakel- en verdeelinrichting en hun stroomkring moeten in staat zijn, hun nominale stroom onder vastgelegde voorwaarden te dragen, waarbij de opgegeven nominale waarde van de componenten, hun geschiktheid en toepassing in acht worden genomen, zonder de grenswaarden volgens IEC 61439-1 tabel 6, deel 1 te overschrijden. De temperatuurgrenzen in tabel 6 gelden voor een gemiddelde  omgevingstemperatuur van +35 °C.
▶ Er moet rekening gehouden worden met de temperatuurgrenzen van de ingebouwde componenten!

Opwarming – vervanging van onderdelen
Een apparaat/component mag alleen worden vervangen voor een soortgelijk, identiek apparaat van een andere serie als in de conformiteitsverklaring genoemd wordt mits het vermogensverlies en daarmee de opwarming van de aansluitingen kleiner of gelijk zijn aan het te vervangen apparaat.

Belasting van de grootste stroomkring en alle afzonderlijke uitgangen met hun nominaal stroom
Volgens IEC 61439 is vereist, dat alle stroomkringen afzonderlijk in staat zijn hun nominale stroom te kunnen voeren, zonder daarbij de temperatuurgrenzen te overschrijden. Komen er andere stroomkringen bij, dan kan een nominale belastingsfactor bepaald worden.
Effectieve waarde InA, Inc, RDF

❐ Normdefinitie InA
De nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting InA is de totale stroom die het hoofdrailsysteem kan verdelen in de betreffende opbouw van de combinatie, zonder de temperatuurgrenzen volgens IEC 61439-1 hoofdstuk 9.2 te overschrijden!
De stroom InA wordt gezien als de stroom, die de combinatie bij 100% inschakelduur (ED) over zijn uitgangen maximaal verdelen kan.

❐ Normdefinitie Inc
De nominale stroom van een stroomkring Inc is de waarde van de stroom, die door deze stroomkring onder normale bedrijfsomstandigheden kan lopen, wanneer deze afzonderlijk wordt gebruikt. Deze moet kunnen lopen zonder dat te hoge temperatuur van de afzonderlijke onderdelen volgens IEC 61439-1 paragraaf 9.2 vastgelegde grenswaarden overschrijdt.

❐ Normdefinitie nominale belastingsfactor RDF
De RDF is de aangegeven procentwaarde van de nominale stroom, waarmee de (afzonderlijke) uitgangen Inc een schakel- en verdeelinrichting continu belast kunnen worden, tegelijkertijd rekening houdend met de wederzijdse thermische invloeden. Daarbij mag de InA niet worden overschreden.

Tabel 101 uit IEC 61439-3
waarden voor aangenomen belasting

Aantal hoofdstroomcircuits

Aangenomen belastingsfactor

2 en3

0,8

4 en5

0,7

6 tot en met 9

0,6

10 (en meer)

0,5


Deze tabel geeft richtwaarden weer, bij twijfel geldt altijd de informatie van de fabrikant.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+