MENNEKES standaardwaarde volgens tabel C van de IEC 61439

De volgende gegevens zijn vastgelegde standaardwaarden voor MENNEKES catalogus-combinaties. Bij afwijkingen van deze standaard of speciale projecten dient afstemming tussen gebruiker en fabrikant plaats te vinden. Deze afstemming is tijdens de aanbestedingsfase (vóór de productie en vóór de verkoop) tussen Mennekes en de gebruiker/klant plaats te vinden.
De volgende tabel is een „overzicht“, wat op ca. 98% van de Mennekes apparaten van toepassing is. Speciale uitvoeringen vallen niet onder deze gegevens en zijn voorafgaand aan het bestellen afzonderlijk door de gebruiker af te stemmen. In deze speciale gevallen is het nog steeds vereist om nadere details m.b.v. genoemde normen en hun onderliggende produktnormen in acht te worden genomen. (zie hoofdstuk 7.2 in het gedeelte -1).

Eigenschap

Standaardwaarde

Normatieve optie

MENNEKES standaard

Systeem volgens type van aardverbinding

Uitvoering in overeenstemming met de lokale voorschriften

TT / TN / IT

TN

Nominale spanning

volgens lokale installatievoorwaarden

max. 1000V AC resp. 1500V DC

400V AC

Tijdelijke overspanningen

door het elektrische systeem bepaald

Overspanningscategorie
I / II / III / IV

Cat. III / Contactmateriaal
Cat. II

Tijdelijke overspanningen

min. nominale spanning
+ 1200V

Zie waarden van tabellen 8 + 9 resp. 10

1890V (AC)

Nominale frequentie

volgens installatievoorwaarden

DC / 50Hz / 60Hz

50 Hz

Kortsluitvastheid

door het systeem bepaald

N + PE max 60% van de ingevoerde geleiderwaarden

Icc max. ≤ 10 kA

kortsluitbeveiliging in de voeding

volgens installatievoorwaarden

ja / nee

nee

Coördinatie tussen kortsluiting-beveiligingsvoorzieningen in of buiten de schakel- en verdeelinrichting

volgens installatievoorwaarden

beschikbaar / installeren / aanbouwen

Artikel afhankelijk

Informatie over belastingen, die mogelijk aan de kortsluitstroom kunnen bijdragen

geen belastingen toegestaan, die eventueel aan de kortsluitstroom bijdragen

geen

geen

Type bescherming tegen elektrische schok – basisisolatie

Basisbescherming

plaatselijke voorschriften in acht nemen

Basisbescherming

Type bescherming tegen elektrische schok – foutstroom

Bescherming tegen indirect aanraken / plaatselijke voorschriften in acht nemen

automatische afschakeling / beschermende scheiding / beschermende isolatie

Artikel afhankelijk

Opstel-locatie

Uitvoering van de fabrikant

Binnen / buiten

Artikel afhankelijk

Beschermingsgraad

Binnen min. IP 2x /
Buiten min. IP 23

IP xx (A-D)

IP 44

Bescherming tegen mechanische invloeden

zo nodig informatie van de IK code (IEC 62208)

Informatie op aanvraage

Bestendigheid tegen UV-straling

voor behuizingen buiten vereist

Informatie op aanvraage

Corrosiebestendigheid

voor binnen- en buiten opstelling

geen

Standaardwaarden!
Afwijkingen zie product

Omgevingstemperatuur-grenswaarden

Binnen: min. -5 °C
Buiten: min. -25 °C
Bovengrens (beide): +40 °C
max. gemiddelde waarde (24 uur): +35 °C

Buiten:
100% bij max. +25 °C
Binnen:
50% bij +40 °C

Standaardwaarden!
Afwijkingen zie product

Vervuilingsfactor

Industriële omgeving 3

1, 2, 3, 4

3

Hoogteligging

≤ 2.000 m

Factoren in acht nemen

≤ 2.000 m

EMC omgeving

A of B

A / B

B

Bijzondere bedrijfsomstandigheden (trillingen, EX-Zone, sterke magnetische velden of vervuiling)

geen bepaalde voorwaarden

geen

Niet gedefinieerd!

Buitenste bouwvorm

volgens instructies van de fabrikant

open / gesloten / staand / wandin- en opbouw / paneel

gesloten

vertplaatsbaar  of vaste opgesteld

volgens instructies van de fabrikant

ja / nee

Artikel afhankelijk

Afmetingen en massa

volgens instructies van de fabrikant

geen

Artikel afhankelijk

Soort van de ingevoerde geleiders

Kabel

Kabel / railsysteem

Kabel

Materiaal van de ingevoerde geleiders

koper

koper/ alu

koper

Doorsnede van de ingevoerde geleiders, PE-, N- en PEN-geleider

volgens norm

geen

geen

Bijzondere eisen aan het coderen van aansluitingen

volgens instructies van de fabrikant

geen

Uitvoering fabrikant

Eisen aan opslag en transport (soort van transport, afwijkende omgevings-omstandigheden, max. afmetingen, verpakkingseisen)

Standaard van de fabrikant

geen

Informatie op aanvraage

Bedienbaarheid (toegang, bedienrechten, scheiding)

makkelijke bereikbaarheid

bevoegde personen, leken etc.

Artikel afhankelijk

Eisen aan toegankelijkheid voor bedrijf, controle, onderhoud of uitbreiding

Controle, vervanging van onderdelen, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakbekwaam personeel (eis)

geen

Testen vervanging, uitbreiding, onderhoud etc. alleen door vakkundig personeel

Scheiding van de afgaande circuits

volgens instructies van de fabrikant

afzonderlijk / groepsgewijs / alle

Artikel afhankelijk

Soort van de inwendige onderverdeling

volgens instructies van de fabrikant

Vorm 1, 2, 3, 4

geen

Nominale stroom van de schakel- en verdeelinrichting

Standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing

geen

Artikel afhankelijk

Nominale stroom van het stroomkring (InC)

Standaard van de fabrikant; overeenkomstig de toepassing

geen

Artikel afhankelijk

Nominale belastingsfactor
(RDF)

NORM SPECIFIEK

RDF voor stroomkring / RDF voor de gehele schakel- en verdeelinrichting

Artikel afhankelijk

Doorsnedeverhouding tussen ingevoerde geleiders en N

Ø ≤ 16 mm² = 100%
Ø > 16 mm² =   50%
(min. 16 mm²)

voor stromen in de N tot 50% van de ingevoerde geleiders, anders speciale overeenkomst noodzakelijk!

ingevoerde geleiders = Nulleider doorsnede

 

 

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+