CEE-contactmateriaal voor bedrijfsspanningen tot 50V (veiligheidsspanning)

Bij contactmateriaal tot 50V wordt, gedwongen door het niet noodzakelijk aanwezige aardcontact, een hulpnok volgens onderstaande tabel (tabel 103 uit EN 60309-2:1999) toegepast, die in tegenstelling tot de vaste plaats van de basisnok, in diverse uurstanden is geplaatst.

Plaatsing van de hulpnok (t.o.v. de basisnok = 6h) voor verschillende spanningen en frequenties volgens tabel 103 uit EN 60309-2:1999.

Bedrijfsspanning van het contactmat. V

Frequentie Hz

Plaats van de hulpnok of -neus (t. o. v. basisnok = 6h) in uurstand

Kenkleur

20 tot 25

50 en 60

geen hulpnok of -neus

violet

40 tot 50

50 en 60

12

wit

20 tot 25 en 40 tot 50
100 - 200

4

groen

300

2

groen

400

3

groen

> 400

11

groen

geliik-stroom

10

violet of wit

25

geliik-stroom*

8
* voor draagbare elektrische incubator met 12V of 24V gelijkspanning in ambulance of traumahelikopter

De uurstanden 1h en 9h zijn voor toekomstige normeringen gereserveerd. Uit bouwtechnische overwegingen kan van de uurstanden 5h, 6h, 7h geen gebruik gemaakt worden.

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+