Service » Beurzen

Relaties aanknopen en verdiepen. Ervaringen uitwisselen.

Beurzen zijn een belangrijk communicatieplatform: nieuwe producten worden er geïntroduceerd, ideeën uitgewisseld, oude relaties verdiept en nieuwe aangegaan. Elk jaar weer. Op de vakbeurzen in Duitsland, Europa en over de gehele wereld. En natuurlijk ook op de belangrijkste beurs voor de installatietechniek; “Light & Building”. Van de gezamenlijke ervaringen profiteert iedereen, zowel de klant als de fabrikant.

Vakgericht van mens tot mens: informatieuitwisseling is belangrijk. De lof, de kritiek, de initiatieven en prikkels tot nadenken zorgen voor marktgerichte productoplossingen. 

Internationale data

FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+