Choose your country

MENNEKES

IP-beschermklassen

Contactdozen en koppelcontactstoppen moeten, nadat ze gemonteerd zijn voor het beoogde gebruik, zowel met als zonder ingestoken contactstop de aangegeven beschermingsgraad hebben. De beschermingsgraad van contactstoppen en toestelcontactstoppen geldt alleen dan wanneer zij compleet met complementair contactmateriaal zijn uitgevoerd of met bevestigde afdekking.

Contactmateriaal moet overeenkomen met IP 44 of IP 67. De beschermingsgraad van contactmateriaal met nominale stroomsterkte van 100 / 125 A moet overeenkomen met IP 67.

Wanneer contactdozen 100 / 125 A op een behuizing bevestigd zijn of ingebouwd zijn kan de gezamenlijke beschermingsgraad ook IP 44 zijn.

Voor contactmateriaal met beschermingsgraad IP 67 wordt een genormaliseerd bajonetsysteem toegepast dat de bediening speciaal bij ruwe omstandigheden zal verlichten.

Op het contactmateriaal staat de beschermingsgraad IP 44 of IP 67 vermeld.

De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529.

Aanwijzing voor het gebruik van mobiele verdelers

Bij conventionele contactdozen met beschermingscontact conform DIN VDE 0620 en DIN 49440 ff. moet er in het bijzonder op worden gelet, dat ze afhankelijk van de constructie alleen bij gesloten klapdeksel aan beschermklasse IP 44 kunnen voldoen, omdat het binnendringen van water in het gebied van het geaarde stopcontact niet kan worden voorkomen.

IP-beschermingsgraad voor behuizingen volgens IEC 60529, EN 60529, NEN 10529

1e cijfer:

IP-aanduiding:

Beknopte beschrifving:

Bescherming tegen aanraking met:

0

niet bescherm

 

1

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm

handpalm

2

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm

vinger

3

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm

gereedschap

4

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm

draad

5

beschernd tegen stof

draad

6

stofdicht

draad

2e cijfer:

IP-aanduiding:

Beknopte beschrijving:

0

niet beschermd

1

beschermd tegen druppelend water

2

beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15°

3

beschermd tegen sproeiend water

4

beschermd tegen opspattend water

5

beschermd tegen waterstralen

6

beschermd tegen stortzeeen

7

beschermd tegen tijdelijke onderdompeling

8

beschermd tegen continue onderdompeling

9

beschermd tegen verblijf onder water