Choose your country

MENNEKES

Compliance

Als familiebedrijf hechten wij grote waarde aan de perceptie van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen en buiten onze organisatie. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door transparantie, wederzijds respect en vertrouwen. Wij identificeren ons met mensen en culturen in alle regio's, waarin wij actief zijn. Voor MENNEKES is compliance een gedragsconcept, dat onze bedrijfscultuur weerspiegelt, het bewustzijn van de medewerkers zich ethisch en in overeenstemming met de wet te gedragen, versterkt. Wij zijn betrouwbaar in woord en daad.

Daarvoor staan wij

Elk individu draagt verantwoordelijkheid

Gezagsgetrouw en verantwoord gedrag is van essentiële betekenis voor MENNEKES. In het kader van het Compliance Management programma in het bedrijf hebben wij een gedragscode „Elk individu draagt verantwoordelijkheid" aangenomen en onze centrale waarden, plichten en gedragsprincipes geldend voor alle bedrijfsonderdelen en voor alle medewerkers inclusief het management, wat dient als oriëntatiekader voor de volgende onderwerpen:

 • Betrouwbaarheid en eerlijkheid
 • Naleving van wetten
 • Inleiding van algemene voorwaarden
 • Contractonderhandelingen
 • Klachtenmanagement
 • Omgang met concurrenten
 • Presentatie van MENNEKES in het openbaar
 • Zorgzame omgang met bedrijfsmiddelen, know-how en bedrijfsprestaties
 • Zorgzame omgang met gegevens
 • Milieubescherming en hulpbronnenefficiëntie
 • Voorkoming van belangenconflicten
 • Naleving van douane-, exportcontrole- en buitenlandse wetgeving

"Langdurige klantenloyaliteit is voor ons belangrijker dan winst op korte termijn. Daarom gedragen we ons juridisch correct en trekken onze klanten niet over de tafel."

Christopher Mennekes

Contactpersoon

Neem, bij vragen over het onderwerp Compliance bij MENNEKES of wanneer u een voorval wilt melden, contact op met:

Long-term customer loyalty is more important than short-term profit.

That‘s why we obey to laws and do what we promise our customers.

Christopher Mennekes

Alternatively, if you suspect an infringement, we offer the opportunity to consult an external ombudsman (impartial arbitrator), who will clarify the facts and, at your request, maintain your anonymity.

External Ombudsman
Attorney Carsten Sieg
ra-sieg(at)rae-heller-epe.de
Phone:  +49 2761 893-21