Choose your country

MENNEKES
Intelligentes Lastmanagement für Parkplätze

Charge up in Control

Wallboxen en laadzuilen met energieload balancing

Laadstromen professioneel sturen

De opbouw en het gebruik van een gekoppelde laadinfrastructuur voor onroerende zaken zoals appartementencomplexen, ondernemingen en wagenparkbeheerders moeten goed gepland zijn. Naast de installatie van de passende hardware zijn de professionele besturing en de mogelijkheid van de aansluiting op en integratie in een passend energiemanagementsconcept bepalend.  

De oplossing is een intelligent, geautomatiseerd energie load balancing. Daardoor kunnen alle te laden elektrische voertuigen worden gevoed met de corresponderende noodzakelijke stroom. Ook huizenbezitters met zonnepanelen profiteren van een wallbox met intelligent energiemanagement. 

Hoe werkt intelligent energiemanagement?

Wanneer de elektrische auto laadt, is hij niet de enige verbruiker in de onderneming resp. in het pand. Op bepaalde momenten kan het gebeuren, dat veel elektrische voertuigen tegelijkertijd moeten laden - of dan laden, wanneer andere stroomverbruikers hun maximale verbruik hebben (hotelkeukens, productiehallen, airconditioners, wooncomplexen na het werk, enz.). Hier komt het energiemanagement, ook "Smart charging" of l load balancing genaamd, van pas.  

Intelligent energie- en laadmanagement betekent, het netaansluitvermogen van het gebouw niet te overschrijden en daarbij het ter beschikking staande vermogen zo optimaal mogelijk te verdelen over alle verbruikers. Zo kunnen alle te laden voertuigen worden gevoed met de corresponderende noodzakelijke stroom. In fasen, waarin veel voertuigen gelijktijdig laden, is uw bedrijfs- en kostenzekerheid zodoende altijd verzekerd. Het energiemanagementsysteem regelt het laadvermogen en voorkomt zo piekbelasting.  

MENNEKES biedt deze belangrijke component als een essentieelbestanddeel van gekoppelde laadoplossingen aan, wanneer het erom gaat, het gebruik van meer laadpunten intelligent en economisch aan te sturen. Laadoplossingen van MENNEKES staan voor veilig laden op elk moment, altijd met de optimale vermogensverdeling en bovendien kostengeoptimaliseerd. 

Uw voordelen in één oogopslag

Bedrijfszekerheid

  • aanwezige energieverzorging niet overbelasten 
  • zo veel mogelijk voertuigen tegelijk laden 
  • dynamische beschouwing van verbruiksschommelingen 

Kostenreductie

  • vermijding piekbelasting  
  • gereduceerde uitbreiding van de netaansluiting 
  • energie-inkoop in periodes van gunstige tarieven 
  • optimaal gebruik van hernieuwbare energieën 

Flexibiliteit en comfort

  • beschikbaarheid van de laadpunten verhogen 
  • intelligente en dynamische regeling voor zo snel mogelijk laden 

Bedrijfszekerheid

Kostenreductie

Flexibiliteit en comfort

Statisch energiemanagement

De maximaal ter beschikking staande stroom van een onroerende zaak resp. van de netaansluiting is bekend (lijn donkergrijs). Op basis van ervaringswaarden is ook de maximaal ter beschikking staande stroom van de totale laadinfrastructuur aan het aansluitpunt bekend resp. vaststelbaar (lijn lichtgrijs). Statisch energiemanagement betekent, dat in de laadinfrastructuur deze bovengrens van de beschikbare laadstroom door een vakkracht kan worden ingesteld. Het energiemanagementsysteem verdeelt de stroom over alle in bedrijf zijnde laadpunten en vermijdt zodoende het overschrijden van de specificatie. 

Dynamisch energiemanagement

Voor een dynamisch energiemanagement wordt regelmatig het stroomverbruik van de onroerende zaak resp. de netaansluiting gemeten. Uit de bepaalde waarden kan de maximaal ter beschikking staande stroom voor de laadinfrastructuur worden afgeleid (lijn lichtgrijs). Door het energiemanagementsysteem wordt de laadstroom intelligent verdeeld over alle aangesloten voertuigen. Deze dynamische bovengrens van de ter beschikking staande stroom wordt niet overschreden. 

Energiemanagement thuis

Eengezinswoningen en appartementencomplexen

In een kleine onroerende zaak, bijvoorbeeld eengezinswoningen en appartementencomplexen, kan het eigen verbruik aan zonnestroom worden gemaximaliseerd, doordat een verbinding met één van onze AMTRON® wallboxen en een thuisenergiemanagementsysteem plaatsvindt. Via een intelligente interface kan in de toekomst ook de aansluiting op een smart meter gateway (SMGW) plaatsvinden. 

Energiemanagement op bedrijfslocatie

Onderneming

De Professional-laadsystemen worden via point-to-point ethernet in het bestaande netwerk van ondernemingen geïntegreerd. Een Professional+ laadsysteem, de wallbox AMTRON® Professional of de laadzuil AMEDIO® Professional, dient daarbij als master voor alle andere laadsystemen. Bij meer laadpunten kan het vermogen, die de voertuigen in totaal nodig hebben, vanwege beperkte netcapaciteiten boven dat liggen, dat de energieleverancier resp. de energieverdeling ter beschikking kan stellen. Hier grijpt het energiemanagement als bovenliggende besturing in en stemt de laadstromen van de afzonderlijke laadpunten op elkaar af. 

Effectieve blackoutbescherming

De MENNEKES laadstations van de serie AMTRON® Professional en AMEDIO® Professional bieden de geïntegreerde functie "lokale blackoutbescherming" in de vorm van een dynamisch energiemanagement. Zodoende is altijd bedrijfszekerheid gegarandeerd, omdat de aanwezige energievoorziening niet wordt overbelast. Verbruiksschommelingen van de onroerende zaak worden flexibel beschouwd. Voorwaarde is een bepaling van de stroomwaardespecificatie via een extra extern meetapparaat. De koppeling tussen de energiemeter en het laadstation kan plaatsvinden via een directe verbinding of via een ethernet-netwerkverbinding. 

Koppeling met energiemanagementsysteem

De laadinfrastructuur wordt in het energiemanagement (EMS) van de onroerende zaak geïntegreerd en gebruikt daarbij de gevestigde interfaces en protocollen. De compatibiliteit en interoperabiliteit is met veel producenten van EMS verzekerd. Het fasenauwkeurige energiemanagement omvat de configureerbare scheeflastvermijding. 

MENNEKES professionele laadoplossingen met geïntegreerd energiemanagement

Met de Wallbox AMTRON® Professional en de laadzuil AMEDIO® Professional, de voor energiemanagement geschikte laadoplossingen van MENNEKES, krijgt u een sterk totaalpakket voor de opbouw van een toekomstbestendige laadinfrastructuur: hoge veiligheidseisen, klantvriendelijke bediening, netwerkmogelijkheden voor de implementatie van de vereiste afrekening, systeemmonitoring en energiemanagement in één oplossing.