Choose your country

MENNEKES

WEEE Richtlijn

Afvoer van oude apparaten

In het kader van de WEEE richtlijn, zijn wij als fabrikant van elektrotechnische oplossingen verplicht, onze B2B-klanten een kosteloze terugname en afvoer van commercieel gebruikte oude MENNEKES apparaten aan te bieden.

Neem contact op met uw MENNEKES contactpersoon, indien u B2B-klant/industriële en commerciële klant bent en oude MENNEKES apparaten aan ons wilt teruggeven en via ons wilt laten afvoeren.

Verwijderen van persoonlijke gegevens op oude apparaten

Let op: in of op het elektrische apparaat opgenomen persoonlijke gegevens moet u voor de afvoer onder eigen verantwoordelijkheid verwijderen.

Over het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"

De WEEE richtlijn schrijft voor, dat onze elektrotechnische oplossingen voor B2B/industriële en commerciële klanten sinds 1 januari moeten zijn gemarkeerd met een symbool "doorgestreepte vuilnisbak". Het symbool wijst u erop, dat u het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval/huishoudelijk afval moet afvoeren resp. moet afgeven voor verwijdering. 

Teruggavemogelijkheden voor particuliere huishoudens

Indien u B2C-klant/particuliere eindklant bent, kunt u niet-commercieel gebruikte oude MENNEKES apparaten nog altijd kosteloos inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsinstanties of in de detailhandel en daar laten afvoeren.