Choose your country
MENNEKES

IP-beschermingsgraden en IP-beschermingsklassen

  • IP-beschermingsgraden (IP = Ingress Protection) geven informatie over tegen welke invloeden van buiten contactmateriaal is beschermd.
  • Beschermingsklassen beschrijven de veiligheidsmaatregelen die voor gevaarlijke spanningen/een elektrische schok en zodoende tegen een stroomuitval beveiligen.

IP-beschermingsgraad

CEE-contactmateriaal moet altijd betrouwbaar werken. Daarom moeten ze onder andere aan een bepaalde beschermingsgraad voldoen. IP-beschermingsgraden (IP = Ingress Protection) geven informatie over tegen welke invloeden van buiten contactmateriaal is beschermd. Iedere IP-beschermingsgraad bestaat uit twee cijfers. Deze definiëren precies in hoeverre de binnenkant van het apparaat door de behuizing van het apparaat is beschermd tegen ongewenst binnendringen. Het eerste cijfer geeft informatie over de bescherming tegen vreemde voorwerpen en contact. Het tweede cijfer geeft informatie over de bescherming tegen water. De cijfercombinaties zijn in de norm DIN EN/IEC 60529 vastgelegd.

Contactdozen en koppelcontactstoppen moeten tijdens gebruik zowel bij ingestoken als bij niet ingestoken contactstoppen aan de aangegeven beschermingsgraad voldoen. Voor contactstoppen en apparaatcontactstoppen geldt de beschermingsgraad wanneer deze met een complementair stuk (koppelcontactstoppen of contactdoos) zijn verbonden.

CEE-contactmaterialen moeten aan de beschermingsgraden IP 44 of IP 67 voldoen, CEE-contactmateriaal met nominale stromen van 100/125 A van beschermingsgraad IP 67. Als contactdozen met 100/125 A op de behuizing zijn bevestigd of hiermee een constructieve eenheid vormen, kan de complete opbouw conform beschermingsgraad IP 44 plaatsvinden.

Bij conventionele SCHUKO® contactdozen conform DIN VDE 0620 en DIN 49440 ff. moet er in het bijzonder op worden gelet, dat ze afhankelijk van de constructie alleen bij gesloten klapdeksel aan beschermingsklasse IP 44 kunnen voldoen, omdat het binnendringen van water in het gebied van het geaarde stopcontact niet kan worden voorkomen.

Bij onze contactmaterialen wijst een opschrift op de desbetreffende beschermingsgraad.

Hier in een tabel is voor u een overzicht samengesteld van de IP-beschermingsgraden conform DIN EN/IEC 60529 (onjuist ook vaak IP-beschermingsklassentabel genoemd; betreffende beschermingsklassen zie hieronder):

IP-beschermingsgraad voor behuizingen volgens IEC 60529, EN 60529, NEN 10529

1e cijfer:

IP-aanduiding:

Beknopte beschrifving:

Bescherming tegen aanraking met:

0

niet bescherm

 

1

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm

handpalm

2

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm

vinger

3

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm

gereedschap

4

beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm

draad

5

beschernd tegen stof

draad

6

stofdicht

draad

2e cijfer:

IP-aanduiding:

Beknopte beschrijving:

0

niet beschermd

1

beschermd tegen druppelend water

2

beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15°

3

beschermd tegen sproeiend water

4

beschermd tegen opspattend water

5

beschermd tegen waterstralen

6

beschermd tegen stortzeeen

7

beschermd tegen tijdelijke onderdompeling

8

beschermd tegen continue onderdompeling

9

beschermd tegen verblijf onder water

IP-beschermingsklassen

Beschermingsklassen beschrijven de veiligheidsmaatregelen die beschermen tegen gevaarlijke spanningen/een elektrische schok en dus tegen een elektrisch ongeval. Er zijn vier beschermingsklassen: 0, 1, 2 en 3.

De beschermingsklassen voor alle elektrische apparatuur zijn gedefinieerd in de normen DIN EN/IEC 61140 en VDE 0140-1. De voor het merken van de apparatuur te gebruiken symbolen zijn gedefinieerd in de norm DIN EN/IEC 60417.

FAQ's, technische ondersteuning, scholingen en werkbezoeken

U hebt nog meer vragen over thema's van de elektrotechniek en ons contactmateriaal? Kijk eens naar onze FAQ-pagina! Wanneer u hier niets vindt, helpt onze technische ondersteuning u graag verder.

Hebt u een uitgebreide opleiding over ons contactmateriaal nodig of wilt u op locatie via een werkbezoek inzicht in onze productie krijgen? Neem dan eenvoudig contact op met ons opleidingsteam!