Choose your country

MENNEKES

MENNEKES – De professional voor energie- en dataverdeling

Van de planning tot de realisatie.

MENNEKES staat wereldwijd voor de hoogste productkwaliteit „Made in Germany“. Wij voldoen niet alleen met al onze producten aan deze eis, hij is ook leidend in de relatie met onze klanten. Van de advisering over de planning tot de realisatie is het voor ons zeer belangrijk, altijd gesprekspartner te zijn voor onze klanten, om zowel nieuwe industriële projecten als lopende bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Het MENNEKES-verkoopteam begeleidt het volledige projectverloop vanaf de vraag van de klant – en indien nodig tot de installatie van onze producten.

Wij zorgen voor certificaten, fabriekscertificaten, vracht en verpakking, het naleven van deadlines en projectbewaking tot en met de wereldwijde levering van reserveonderdelen. Indien nodig stellen we ook graag gestandaardiseerde documentatie ter beschikking, zoals deze benodigd is voor planners en ingenieursbureaus. Bovendien ondersteunt ons regionale netwerk van buitendienstmedewerkers en partners op verzoek ook ter plaatse bij het volledige project. MENNEKES zet standaarden – bij de kwaliteit van de producten en bij de intensieve advisering. Met name in de realisatie van individuele oplossingen brengen wij al meer dan 80 jaar ervaring in de energieverdeling in.

Basis van de energieverdeling

is de planningsfase…

Iedere energieverdelingsoplossing bestaat dankzij de kwaliteit van alle gebruikte componenten. Hier wordt MENNEKES wereldwijd vaak als referentie aangegeven. De planningsfase is volledig bepalend voor het eindresultaat. Het is daarom van zeer groot belang, omdat hier alle basisprincipes voor het volledige projectverloop worden bepaald.

Productkwaliteit begint in de planningsfase – met name bij industriële projecten. Daarom adviseren wij planners van verdelers voor industriële installaties in de regel reeds aan het begin van de planningsfase. Bij voorkeur zelfs in de aanloop naar de opdracht met verduidelijking van de opdrachtgever, waarbij de technische en economische randvoorwaarden worden bepaald.

Want fouten of onnauwkeurigheden in deze fase leiden uiteindelijk altijd tot meerkosten, die door nauwkeurige planning kunnen worden vermeden. Te groot ontworpen of te krap geconfigureerde systemen leiden tot hoge kosten, overbelasting of uitvallen tijdens gebruik. Dit moet worden voorkomen.

… van de inventarisatie, via de analyse tot de planning.

Inventarisatie

Allereerst moet duidelijk worden gemaakt hoe de opdracht luidt. Dat begint met een zorgvuldige inventarisatie. De locatie moet daartoe net zo worden geanalyseerd, als het geplande bedrijf in alle afzonderlijke onderdelen en behoeften. Op grond van deze registratie van werkelijke en doeltoestand kan dan een ruimtelijke planning worden gebouwd, die reeds rekening houdt met andere eisen.

Naast de economische efficiëntie speelt tegenwoordig ook de kwestie van de milieuvriendelijkheid een rol die in een vroeg stadium in aanmerking moet worden genomen. Op basis van dit voorwerk kan dan gezamenlijk het totale benodigde vermogen worden bepaald. Bij deze basisbepaling komt de jarenlange ervaring van MENNEKES tot zijn recht.

 

Analyse en planning

Zijn de basisprincipes uitgedokterd, dan kan de voorlopige planning beginnen. Op basis hiervan wordt een planningsconcept opgesteld, dat rekening houdt met alle gewenste functies van de afzonderlijke installaties volgens het wensenpakket.

Als het planningsconcept bruikbaar is, moet er rekening worden gehouden met technische en juridische verbanden. Als deze details duidelijk zijn kunnen zowel de voorbereidende onderhandelingen bijv. met overheden, bouwers en opdrachtgevers over de vergunningsprocedures als de kostenramingen starten.